Teioni Kombucha

Teioni Kombucha

Kombucha blasus sydd wedi ei gynhyrchu yng Nghymru gyda te, cynhwysion naturiol a meithrin byw. Rhowch groeso i’ch hoff ddiod newydd! Iechyd Da!

Be Ydy Kombucha?

Mae Teioni yn ddiod adfywiol, naturiol befriog ac yn ddi-alcohol. Mae Kombucha yn ddiod hynafol sy'n tarddu o Tsiena sydd yn defnyddio scoby – sef: meithrin byw sy'n cynnwys bacteria sy'n fuddiol i'r perfedd, yn ogystal ag ensymau a fitaminau eraill. Mae Kombucha yn adnabyddus iawn yn America a Chanada ac ar hyn o bryd mae'n tyfu mewn poblogrwydd.

Mae Kombucha yn ddiod wedi'i eplesu a’i wneud o gyfuniad o de safonol, dŵr, rhywfaint o siwgr a'r scoby. I wneud kombucha, bydd y te safonol yn rhoi’r blas ffres i’r diod ac rydym yn ychwanegu ychydig o siwgr. Bydd wedyn yn ei cael ei drwytho mewn dŵr wedi’i ferwi a’i adael i oeri cyn ychwanegu’r scoby. Mae hwn yn cael ei orchuddio a'i adael i eplesu am ychydig. Po hiraf y bydd yn eplesu, po fwyaf pefriog fydd y diod.

A yw Kombucha yn dda i chi?

Mae bwydydd wedi'u eplesu fel iogwrt, sauerkraut a kefir i gyd yn cynnwys micro-organebau byw. Gan fod kombucha yn gynnyrch wedi ei eplesu, cynhyrchir nifer o facteria probiotig. Mewn niferoedd penodol, gall bacteria probiotig helpu i gydbwyso microbiome'r perfedd a gwella treuliad.

Er budd iechyd a lles rydym yn argymell i chi gael gwydraid o ein kombucha bendigedig peth cyntaf yn y bore.

Cewch eich adfywio a’ch adnewyddu gyda'n kombucha clir, pefriog. Cyfuniad perffaith o synhwyrau blodeuog y melys a’r sych.

Gwneir ein kombucha Teioni o de gwyrdd Jasmine o ansawdd uchel. Mae hyn, ynghyd â'r Fam Scoby sy’n 20 oed, (a grefftir yn dyner mewn sypiau bach), yn creu kombucha naturiol befriog , adfywiol.

Mwynhewch bob dydd ar gyfer eich iechyd neu ei yfed gyda eich hoff pryd o fwyd.

Gofalu am Teioni

Mae Teioni Kombucha yn gynnyrch byw a fydd yn parhau i eplesu yn y botel ac oherwydd hyn mae'n well ei gadw yn yr oergell a'i fwynhau'n oer. Cymerwch ofal wrth agor y botel oherwydd efallai y byddwch chi'n clywed pop o’r ffis.

Stori Teioni...

Cafodd Teioni ei greu gan bedair ffrind gyda’r un feddylfryd a dechreuodd ein stori yn dilyn gyda sgwrs am y diffyg dewis iach o ddiodydd soffistigedig di-alcohol. Cychwynodd taith Teioni ar ôl derbyn cyngor a’u scoby cyntaf gan ffermwyr o Geredigion, Elwyn a Cerdin Williams. Roedd y brodyr, a ymddeolodd yn 86 a 94 mlwydd oed ac wedi bod yn cynhyrchu eu kombucha ers blynyddoedd lawer ac wedi priodoli eu hiechyd da i Kombucha.

Mae Teioni wedi'i grefftio â llaw gyda gofal mewn sypiau bach ar fferm yn Ynys Môn gan ddefnyddio'r te gorau. Mae’r enw Teioni yn deillio o ‘Te’ - a ‘daioni’.

Cymru

Prynu Teioni

Teioni Kombucha
Clic yma i brynu Teioni ar lein

Os hoffech werthu Teioni, cysylltwch drwy ebostio [email protected].

 Felly, mwynhewch Teioni a Iechyd da! 
Mae opsiynau prynu eraill ar gael hefyd, cysylltwych â ni. Ar gael ar hyn o bryd yn Hootons, Moelyci a'i ddosbarthu gan Blas ar Fwyd.

Fel nifer o'n cwsmeriaid, unwaith y byddwch chi'n rhoi cynnig ar ein diod amgen adfywiol byddwch yn dod yn ôl am fwy!

Cysylltwch â Ni

Am wybod mwy neu ofyn unrhyw gwestiynau i ni, cysylltwch â ni:

Teioni Kombucha
Rhyd y Delyn Fawr
Pentraeth
Ynys Môn, LL75 8YY
01248 450070 / 07989 434644 [email protected]

Polisi Preifatrwydd a Chwcis | Telerau ac Amodau Gwerthu | Polisi Dosbarthu | Polisi Dychwelyd

Web site by Bilberry

Copyright © Teioni Kombucha 2021

Admin